Web Page Builder

Zdraví je aktivní proces, jenž předpokládá,že každý pracuje sám na sobě.


„ Myšlenka prevence je základem tisíciletého čínského chápání medicíny. Hlavní úlohou lékařů bylo dávat lidem návod, jak být zdrávi. A za to byli placeni. Jakmile člověk onemocněl, byl ošetřen bezplatně. Rozhodující pro zdraví je, jakým způsobem zacházíme s dobře míněnými radami.“


Kdo jsme ?

JES Kompletní fyzioterapie je nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na péči o lidi se širokým spektrem obtíží za pomoci dostupných klasických i speciálních technik využívaných ve fyzioterapii na území ČR i v zahraničí.
Naše zařízení se nachází v klidném domácím prostředí Horních Jirčan nedaleko Prahy.

DiS. Jaroslav Suchopar
Bc. Eva Suchoparová

Fotogalerie